Zencal Team

We truly believe that your time is priceless. Don't waste it scheduling meetings. Do it on autopilot. Let's talk about how we can help you do it in your business or life.

Meet with Zencal Team

During this meeting, we will help you find the best way to automate your meeting schedule process.

45 min

Spotkanie z zespołem Zencal

Podczas spotkania porozmawiamy o możliwościach automatyzacji procesu umawiania spotkań w twojej firmie.

45 min

Zapoznanie z zencal

Zapraszam na krótkie spotkanie i demo Zencal. Porozmawiamy o tym, jak Zencal może pomóc Ci uwolnić czas i prowadzić spotkania na autopilocie, również w zespole.

30 min

Let's talk

If you want to talk about partnership with Zencal feel free to schedule a meeting with me ❤️

30 min

Porozmawiajmy o Zencal

Krótka rozmowa w temacie Zencal. Możemy porozmawiać o twoich potrzebach lub pomysłach. Z chęcią posłucham jak Zencal wykorzystujesz w swojej pracy.

60 min