Damian Sawicki

spotkanie z Damianem Sawickim 30 min/meeting with Damian Sawicki 30 min

Zapraszam na krótkie spotkanie. Jeżeli chciałbyś, żebym przygotował się na spotkanie, prześlij mi niezbędne informacje.

/

I invite you to a short meeting. If you'd like me to prepare for the meeting, let me know and share crucial information in advance.

30 min

spotkanie z Damianem Sawickim 60 min/meeting with Damian Sawicki 60 min

Zapraszam na krótkie spotkanie. Jeżeli chciałbyś, żebym przygotował się na spotkanie, prześlij mi niezbędne informacje.

/

I invite you to a short meeting. If you'd like me to prepare for the meeting, let me know and share crucial information in advance.

60 min